Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia Masztu Wolności. Składamy specjalne podziękowania za zaangażowanie w idee projektu dla:                                                                                                                     
Pani  Hanny Gronkiewicz-Waltz,  Prezydent Warszawy
Pana Jacka Kozłowskiego , Wojewody Mazowieckiego
Pani  Ewy Malinowskiej – Grupińskiej , Przewodniczącej Rady Warszawy
Pana Aleksandra Pocieja, Senatora RP
Pana Zbigniewa Ścibor- Rylskiego , Generała brygady WP
Pana Edmunda Baranowskiego , Podpułkownika WP
Pana Andrzeja Drozda, Pułkownika Wojska Polskiego
Księdza Kazimierza Sowy
Pana Jarosława  Jóźwiaka – Wiceprezydenta Warszawy
Pana Jacka Wojciechowicza -Wiceprezydenta Warszawy
Pana Mariusza Rutza
Pana Zbigniewa Pszczulnego
Pana Adama Zamoyskiego
Pana Normana Daviesa
Pana Marka Mikosa
Pani  Renaty Wiśniewskiej
Pani  Renaty Kaznowskiej
Pani  Grażyny Lendzion
Pana Michała Trzcińskiego
Pana Wojciecha Bartelskiego
Pani  Zofii Karasiewicz
Pani  Ewie Mazurek
Pani  Joanny Baczyńskiej
Pana Zbigniewa Jakubasa
Pana Pawła Dębowskiego
Pana Jarosława Grzesiaka
Pana Marka Grodka
Pana Toma Klodowskiego
Pani  Edyty Pilich
Pana Wojciecha Markowskiego
Pana Grzegorza Serafińskiego
Pana Tomasza Andryszczyka
Pana Tomasza Reicha
Pana Damiana Kujawy
Pana Przemka Zacharuka
Pani Joannnie Kośmider
Pana Artura Krutowicza
Pana Krzysztofa Janczara