MASZT WOLNOŚCI powstał dzięki wsparciu setek osób, po odbyciu wielu spotkań, po wielu prezentacjach, przeprowadzonych analizach i konsultacjach. Poniżej kalendarium głównych wydarzeń :

Listopad 2012 – Zawiązanie Komitetu Wsparcia idei budowy Masztu Wolności

Pierwsi członkowie Komitetu:

Zbigniew Ścibor- Rylski, Generał brygady WP
Edmund Baranowski, Podpułkownik WP
Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
Aleksander Pociej, Senator RP
Ksiądz Kazimierz Sowa
Mariusz Rutz
Zbigniew Pszczulny
Bogdan Kaczmarek
Artur Nowakowski

Luty 2013 –  Projekt Masztu Wolności w wykonaniu Panów Mariusza Rutza i  Zbigniewa Pszczulnego z JSK

1 sierpnia 2013  –  Prezentacja makiety Masztu Wolności  w  Muzeum Powstania Warszawskiego, przed Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz, Vice – Prezydentami Warszawy, Radnymi Rady Warszawy, Powstańcami, dyrektorami stołecznych biur Ratusza w Warszawie, zebranymi gośćmi. Podczas prezentacji na wniosek dyrektora wydziału architektury i planowania przestrzennego Pana Marka Mikosa podniesiono wysokość Masztu z pierwotnie planowanych 45 metrów do 60 metrów.

Sierpień 2013 – głosowanie Rady Muzeum Powstania Warszawskiego wspierające powstanie Masztu Wolności

12 czerwca 2014  –  Wydanie pozwolenia na budowę Masztu Wolności

23 czerwca – 31 pażdziernik 2014 – budowa Masztu Wolności

10 listopad 2014 – oficjalna Inauguracja Masztu Wolności w asyście Kampanii Honorowej Wojska Polskiego oraz uroczyste przekazanie Masztu Wolności w darze Miastu Warszawa.