Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Racławice 4 kwietnia 1794
Powstanie Listopadowe 1830-1831
Bitwa pod Olszynką Grochowską 25 lutego 1831
Powstanie Styczniowe 1863-1865
"Bitwa" z cykl rysunków "Polonia" Artura Grottgera
11 listopada 1918
Odzyskanie niepodległości po 123 latach
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
Bitwa Warszawska - sierpień 1920
II Rzeczpospolita Polska 1918-1945
Józef Piłsudski (1867-1935)
II Wojna Światowa 1939-1945
Bitwa o Monte Casino 17 stycznia – 19 maja 1944
Powstanie Warszawskie 1 sierpnia - 5 października 1944
Sierpień 1980
Lech Wałęsa
Rzeczpospolita Polska 1989
Tadeusz Mazowiecki (1927-2013)
Polska w Unii Europejskiej - 1 maja 2004

Na kilkusetletnią walkę o polską wolność można patrzeć z wielu stron , opisywać heroiczny wysiłek minionych pokoleń na wiele sposobów.

Poprosiliśmy o takie spojrzenie dwóch doskonałych historyków ;

Adama hrabiego Zamoyskiego – historyka wykształconego w Anglii, przesiąkniętego wspaniałą historia Polski, kulturą, tradycją i pamięcią o najświetniejszych czasach Rzeczypospolitej

oraz

Normana Daviesa – brytyjskiego historyka walijskiego pochodzenia, którego pasja do złożonej historii Polski wynika z wyboru.

Spoglądając na flagę Polski, każdy obywatel powinien pamiętać, że wolność o którą walczyło tyle pokoleń bardzo łatwo można stracić… >czytaj dalej

davies_foto

…Polacy mogliby ze zdziwieniem – ale i z niemałą dumą – rozważać wszystkie te niezwykłe wydarzenia, które pozwoliły im przetrwać, a czasem wręcz rozkwitać, w obliczu tak wielkich przeciwności. >czytaj dalej