„…Polacy mogliby ze zdziwieniem – ale i z niemałą dumą – rozważać wszystkie te niezwykłe wydarzenia, które pozwoliły im przetrwać, a czasem wręcz rozkwitać, w obliczu tak wielkich przeciwności. Wobec ich trzystuletniej walki o przetrwanie byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niestosowną osądzać ich wyłącznie według kryteriów światowych sukcesów. Bo Polska nie jest po prostu jednym z wielu europejskich krajów poturbowanych przez wojnę i dręczonych problemami, jakie stwarza konieczność przystosowania się do powojennych warunków. W oczach każdego, kto zna jej historię, jest jeszcze czymś o wiele więcej. Polska jest skarbnicą idei i wartości zdolnych przetrwać wszelkie katastrofy militarne i polityczne.

Dylematy przeszłości Polski każą zawsze myśleć z niepokojem o jej przyszłości. Przez długi okres swej historii najnowszej Polacy zadawali sobie pytanie, w jaki sposób można by przywrócić ich kraj do stanu dawnej niepodległości, a co ważniejsze jakim krajem powinna się stać owa niepodległa Polska. Odpowiedź na pierwsze pytanie przyniosły efekty dwóch straszliwych wojen światowych, a w bliższej przeszłości upadek komunizmu w latach 1989-90. Pytanie drugie, jak zawsze, pozostaje bez odpowiedzi.”

Norman Davis

davies-1

davies_foto

Norman Davis – brytyjski historyk walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, autor prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich. Kawaler Orderu Orła Białego.